شرح اخبار

شرکت در سمینار فرصت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی در هزاره سوم

کارشناسان بخش سرمایه گذاری شرکت توسعه نور دنا در سمینارفرصت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی در هزاره سوم شرکت نمودند.
  این سمینار توسط آکادمی DNW   درتاریخ 14 بهمن ماه 1393 در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزارشد. آشنایی با اصول واستانداردهای سرمایه گذاری آشنایی با اصول ورود و مدیریت ریسک بازار سرمایه و آشناییبا روش ها و فرصت های سرمایه گذاری پر سود در بازار منطقه و بین الملل از محورهایاصلی این همایش بود.کارشناسان بخش سرمایه گذاری شرکت توسعه نور دنا در سمینارفرصت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی در هزاره سوم شرکت نمودند.

printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code