شرح اخبار

شرکت در کنفرانس ملی کارآفرینی و دریافت لوح یادبود

با توجه به تأکیدات ریاست محترم جمهور  بر لزوم تعامل هر چه بیشتردولت تدبیر و امید با دیگر بخش های دولتی و خصوصی کشور و با درنظر گرفتن اهمیت نقشمدیران کارآفرین در توسعه و رشد اقتصاد کشور، مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزیبا حضور مقامات و مسئولین محترم   دولتیاز جمله سر کار خانم دکترامین زاده با حضور مقامات و مسئولین محترم سرکار خانمدکتر امین زاده (معاونت محترم حقوقی ریاست جمهور)،حجت الاسلام والمسلمین دکترمصباحی مقدم (نماینده محترم مجلس)، جناب آقای مهندس مسجد جامعی (ریاست محترم شورایاسلامی شهر تهران)، اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران و... کنفرانس ملی کارآفرینی وتولید ملی با رویکرد حمایت از کار آفرینان برتر کشور را با حضور 700 تن ازمدیران عالی کار آفرین کشور در تاریخ 28 آبان ماه 93 در مرکز همایش های صدا وسیمای تهران  برگزارنمود و شرکت سرمایهگذاری توسعه نور دنا موفق به اخذ لوح یادبود از این سمینار شد.


نفرانس ملی کارآفرینی وتولید ملی با رویکرد حمایت از کار آفرینان برتر کشور را با حضور 700 تن ازمدیران عالی کار آفرین کشور در تاریخ 28 آبان ماه 93 در مرکز همایش های صدا وسیمای تهران  برگزارنمود و شرکت سرمایهگذاری توسعه نور دنا موفق به اخذ لوح یادبود از این سمینار شد

printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code