شرح اخبار

برگزاری مجامع عادی سالیانه


با عنایت به پایان سال مالی منتهی به 92/10/30 و انجام عملیات حسابرسی و اخذ گزارش مقبول، جلسه مجمع عادی سالیانه برای دوره فوق الذکر در تاریخ 92/12/10 با حضور 100% سهامداران تشکیل و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید.

-ارائه گزارش هیأت مدیره به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 92/10/30.

-تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به 92/10/30.

-انتخاب مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و مؤسسه آرمانی راهبرد به عنوان بازرس علی البدل.

-انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت.

با عنایت به سود خالص دوره منتهی به 92/10/30 به میزان 1،719 میلیارد ریال، مجمع با تقسیم سود به میزان 1،620 میلیارد ریال بین سهامداران موافقت نمود.

printrating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد