شرح اخبار

پوشش 109 درصدی بودجه طی شش ماهه

 


هیأت مدیره شرکت بودجه 700 میلیارد ریال برای سال مالی منتهی به 30/10/92 را به تصویب رساند، که این شرکت طی دوره 6 ماهه منتهی به 31/04/92 موفق گردید به میزان 109% بودجه را پوشش دهد و گزارش بازرس قانونی و حسابرسی مستقل برای دوره 6 ماهه مؤید این ادعاست.

printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code