شرح اخبار

افزایش سرمایه

 


مجمع عمومی فوق العاده شرکت مبنی بر افزایش سرمایه از 1000 میلیارد به 2500 میلیارد ریال از محل مطالبات سهامداران در تاریخ 03/07/92 برگزار و به هیأت مدیره تفویض نمود که نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید . در همین راستا جلسه هیأت مدیره مورخ 27/07/1392 برگزار و افزایش سرمایه از 1000 به 2،500 میلیارد ریال به تصویب اعضا رسید.printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code