شرح اخبار

ورود شرکت ارتباطات سیار ایران به بازاردوم بورس


شرکت ارتباطات سیار ایران از شرکت‌های فرعی شرکت مخابرات ایران(سهامی‌عام) می‌باشد که در تاریخ 28/09/1389 پس از عرضه 5٪ از کل سهام خود در بازار فرابورس و با کشف قیمت 34.950ریال از سهامی‌خاص به سهامی‌عام تغییر شخصیت حقوقی داد و پس از احراز کلیه شرایط در تاریخ 29/05/1392 وارد بازار دوم بورس شد.

printrating
  Comments

There is no comments. To be the first to make a comment...

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code