جزییات خبر

عنوان :

افزایش 664 درصدی عملکرد 9 ماهه "فنورد"

تاریخ خبر :۲/۱۴/۲۰۱۸ ۷:۰۸:۰۰ AM
منبع خبر :سنا
شرکت نورد و تولید قطعات فولادی اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 144 میلیارد ریال منتشر کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت نورد و تولید قطعات فولادی با انتشار صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 خود اعلام کرد در دوره 9 ماهه یاد شده مبلغ 146 میلیارد و  375 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و 16 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 664 درصد افزایش داشت.  "فنورد" در سال مالی قبل مبلغ 133 ریال سود به ازای هر سهم پوشش داده بود. به سود خالص این دوره سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت مبلغ 231 میلیارد و 454 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.  
Back