جزییات خبر

عنوان :تعیین سهم بخش‌های مختلف از تسهیلات 100 ه...
تاریخ خبر :۱۱/۱۹/۲۰۱۹
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، سهم بانک‌ها از مبلغ کل تسهیلات در نظر گرفته شده به طرح های پیشران بخش مسکن و ساختمان، صنعت و معدن، نفت، گردشگری و جهاد کشاورزی مشخص شد. بانک مرکزی ضمن تشکر از بانک‌ها بابت اقدامات بعمل آمده برای تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی و‌ با توجه به نامگذاری سال جاری به نام «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری‏‏‏‏‏‏‏‏ و برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی بویژه صنایع پیشران، سهم بانک‌های عامل از کل تسهیلات در نظر گرفته شده به طرح‌های پیشران را مجموعا 100 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که از این مبلغ سهم بخش صنعت و معدن مبلغ 50 هزار میلیارد تومان، سهم بخش نفت مبلغ 4 هزار میلیارد تومان، سهم گردشگری مبلغ 6 هزار میلیارد تومان، سهم بخش مسکن و ساختمان مبلغ 20 هزار میلیارد تومان و سهم بخش کشاورزی مبلغ 20 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. بر این اساس مقرر شد سهم تسهیلات یاد شده با در نظر گرفتن صنایع پیشران معرفی شده از سوی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان حداقل سهم پیش بینی شده برای اعطای تسهیلات توسط بانک‌های عامل مورد اقدام مقتضی قرار گیرد.
Back