جزییات خبر

عنوان :مروری بر وضعیت پرتفوی آذر ماه "تاصیکو"
تاریخ خبر :۴/۱۵/۲۰۱۹
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، سرمایه‌گذاری صدر تامین با سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۷ را حسابرسی نشده منتشر کرد. سرمایه‌گذاری صدر تامین با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۷ اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲۲ هزار و ۸۴۱ میلیارد و ۸۵۶ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۵۸ هزار و ۶۳ میلیارد و ۹۶۷ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۱۳ میلیارد و ۲۶۴ میلیون ریال به ۲۲ هزار و ۸۵۵ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین نیز با کاهش ۵ هزار و ۵۳۴ میلیارد و ۵۹۹ میلیون ریال معادل ۵۲ هزار و ۵۲۹ میلیارد و ۳۶۸ میلیون ریال محاسبه شد. "تاصیکو" تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک میلیارد و ۱۲ میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد و ۵۹۸ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۵۸۶ میلیون ریال سود کسب کرد . شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین طی دوره یک ماهه منتهی به آذر ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۴ میلیارد و ۲۷۶ میلیون ریال خریداری کرد.
Back