جزییات خبر

عنوان :بازار سوغات شهرهای مذهبی نیازمند سامانده...
تاریخ خبر :۳/۱۴/۲۰۱۹
به گزارش ایرنا، رضا رحمانی روز پنجشنبه دردیدار با آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور درقم با بیان اینکه دوره مطالعاتی طرح ساماندهی بازار سوغات مشهد 2 سال به طول انجامیده و نهایی شده است، افزود: در این طرح ساماندهی بازار سوغات و بسترسازی برای صادرات اقدام سوغاتی این استان مورد توجه قرار گرفته است که آمادگی داریم تا این الگو نیز در قم اجرایی شود. وی با بیان اینکه گام دوم انقلاب اسلامی و تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنای کار وزارت صمت است گفت: اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به ویژه در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی به عنوان اولویت های اساسی وزارت صمت مورد تاکید است. رحمانی، حفظ وضع تولید و اشتغال فعلی را جهاد دانست و تاکید کرد: مبنای کار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تحقق منویات رهبری انقلاب در زمینه حفظ تولید و اشتغال موجود و ارتقای آن در کشور است. وی با تاکید بر اینکه حمایت از کالای ایرانی، نیازمند کار فرهنگی و فرهنگ سازی است ادامه داد: ارزش خدمت به مردم و تولید به عنوان مبنای وزارت صمت باید اولویت فرهنگ سازی در کشور باشد. رحمانی با تاکید براستفاده از ظرفیت حوزه علمیه درزمینه فرهنگسازی گفت: نیازمند افزایش ارتباطات با مدیران، علما و صاحب نظران حوزه علمیه در زمینه فرهنگسازی درحوزه تولید، اشتغال و حمایت از کالای ایرانی هستیم. وی ادامه داد: هرگونه تولید محتوا و فرهنگ سازی در زمینه حمایت از کالای ایرانی و ارتقای فرهنگ کار توسط حوزه علمیه مورد حمایت وزارت صمت قرار می گیرد. رحمانی با بیان اینکه شرایط موجود با وجود همه مشکلات، ظرفیت هایی نیز برای کشور ایجاد کرده است گفت: فرصتی طلایی برای رونق تولید پوشاک و لوازم خانگی در کشور فراهم شده و توجه به این صنایع به عنوان یک اولویت در سال 98 در دستور کار جدی وزارت صمت است. وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به عقب افتادگی قم درحوزه صنعت نیزگفت : قم درحوزه صنعت با کم کاری ها و عقب افتادگی هایی مواجه است که باید این کمبود جبران شود. وی اظهار داشت: هماهنگی زیادی میان مدیریت قم وجود دارد و هر اقدامی که مدیران برای توسعه صنعتی استان به جمع بندی برسند، به طور قطع مورد حمایت وزارت صمت است.
Back