جزییات خبر

عنوان :توضیحات شرکت گلدن گروپ درباره یک خبر
تاریخ خبر :۳/۱۳/۲۰۱۸
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس هفته گذشته خبری با عنوان «نماینده سابقی که در کنار دلالی تجهیزات نفتی در نفت نیز سمت گرفته است» در خبرگزاری فارس منتشر شد. در پی انتشار این خبر جوابیه‌ای از سوی حمیده حبیبی که خود را وکیل شرکت گلدن گروپ معرفی کرده است به خبرگزاری فارس ارسال شد. متن توضیحات به شرح زیر است: الف: شرکت گلدن گروپ در سال 2004 در شهر اشبورن آلمان به ثبت رسید و تمامی سهامداران آن ایرانی هستند و هیچ یک از اعضای هیئت موسس این شرکت نماینده مجلس یا کارمند دولت نبوده‌اند. ب: شرکت گلدن گروپ بر اساس موضوع قانونی خود اقدام به فعالیت نموده و در تمامی مناقصات با طی کردن تشریفات قانونی ورود پیدا کرده و بر اساس موضوع قرارداد به تمامی تعهدات خود عمل کرده است . لذا ورود کالا با رعایت مقررات قانونی و بازرسی های انجام شده و رعایت تمامی مجوزات قراردادی و قانونی بوده است.
Back