جزییات خبر

عنوان :نگاهی بر صورتهای مالی 9 ماهه آبسال
تاریخ خبر :۲/۱۴/۲۰۱۸
شرکت آبسال اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 360 میلیارد ریال منتشر کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت آبسال با انتشار صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 خود اعلام کرد در دوره 9 ماهه یاد شده مبلغ 18 میلیارد و  611 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 52 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل دو درصد کاهش داشت. "لابسا" در سال مالی قبل مبلغ 53 ریال سود به ازای هر سهم پوشش داده بود. به سود خالص این دوره سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت مبلغ 84 میلیارد و 953 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.  
Back