جزییات خبر

عنوان :ثبت افزایش سرمایه 228 درصدی تولیدی قند ش...
تاریخ خبر :۲/۱۴/۲۰۱۸
سرمایه شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد معادل 228 درصد افزایش یافت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17 اسفند ماه 95 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 100 میلیارد و 692 میلیون ریال به مبلغ 330 میلیارد ریال معادل 228 درصد افزایش یافت و در تاریخ 23 بهمن ماه 96 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید. مبلغ 229 میلیارد و 308 میلیون ریال از این مبلغ، از محل مطالبات و آورده نقدی تأمین شده است.
Back