جزییات خبر

عنوان :نگاهی به صورت های مالی 6 ماهه "وبهشهر"
تاریخ خبر :۲/۱۴/۲۰۱۸
شرکت توسعه صنایع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 8 هزار و 250 میلیون ریال منتشر کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت توسعه صنایع بهشهر با انتشار عملکرد 6 ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ 299 میلیارد و 229 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 36 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد. این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 15 ریال سود شناسایی کرده بود. همچنین در پایان دوره سال مالی قبل به ازای هر سهم 198 ریال سود محقق کرد. با افزوده شدن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص این دوره، در نهایت مبلغ یک هزار و 534 میلیارد و 471 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت منظور شد.
Back